Opleidingen

Gelukkig komt u niet dagelijks in contact met gevaren op de werkvloer. Het is wel noodzakelijk dat u adequaat kunt reageren tijdens een calamiteit.

Lees verder

Persoonlijke beschermingmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico's aan verbonden zijn, om letsel en lichamelijke schade te voorkomen.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is de laatste stap van de arbeidshygiƫnische strategie om arbeidsrisico's te verminderen. Al deze voorschriften zijn als gevolg van de Arbowetgeving waarbij de werkgever en de werknemer de verplichting hebben enerzijds om gebruik van deze middelen mogelijk te maken en anderzijds deze ook zo veel mogelijk in te zetten.

De eisen waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen worden door normalisatie-instituten zoals ISO vastgelegd en gepubliceerd in normen.

Wij leveren diverse persoonlijke veiligheidspakketten voor vrachtwagens en scheepvaart.