Opleidingen

Gelukkig komt u niet dagelijks in contact met gevaren op de werkvloer. Het is wel noodzakelijk dat u adequaat kunt reageren tijdens een calamiteit.

Lees verder

Brandblusapparaten & onderhoud

Een blusser is een belangrijke schakel in de brandveiligheid van een gebouw. Veel branden worden met een draagbare blusser geblust. Een blusapparaat moet daarom betrouwbaar zijn, eenvoudig te bedienen en over voldoende bluscapaciteit beschikken. Een brandblusser moet zodanig in een gebouw gemonteerd worden, zodat bij een brand de blusser zo snel mogelijk ingezet kan worden. Blustoestellen moeten altijd zichtbaar en goed te bereiken zijn.

Hoeveel brandblussers in het gebouw aanwezig moeten zijn is maatwerk.In u bedrijf moeten de locaties van brandblussers met een pictogram worden aangeduid. Wij komen bij u kijken hoeveel brandblussers u nodig heeft en kunnen u zo passend advies geven!
De keuze van het toe te passen blustoestel is afhankelijk van het type brand dat geblust moet worden en de eigenschappen van het blustoestel.

Neem gerust contact op met ons voor een passend advies!
We leveren brandblussers van diverse fabikaten, o.a: Jockel, Total en Simplus.

Onderhoud

Wanneer blusmiddelen vereist zijn, dan heeft de eigenaar ook de plicht de blusapparaten in een goed werkende staat te houden. In de Nederlandse normen NEN 2559 (blussers), NEN 2659 (verrijdbare blussers) en NEN EN 671-3 (haspels) is het onderhoud van blusapparaten en brandslanghaspels vastgelegd. Dit houd onder andere in dat de eigenaar/gebruiker alle blusapparaten en brandslanghaspels één keer per maand moet inspecteren op aanwezigheid, toegankelijkheid en gebruiksklaar. Tevens dienen blusapparaten en brandslanghaspels één keer per jaar gecontroleerd te worden door een REOB erkend onderhoudsbedrijf.

Werkplaats

Naast onze mobiele service beschikt ons bedrijf ook over een werkplaats waar blussers gekeurd, gerepareerd of hervuld kunnen worden. Sinds de ingang van de nieuwe onderhoudnorm in 2001 is het voortaan verplicht om bepaalde brandblussers in het 5e en het 15e jaar uitgebreid te inspecteren en in het 10e jaar te reviseren. Dit zijn werkzaamheden die niet op locatie uitgevoerd kunnen worden. Deze blusapparaten word dan bij de klant meegenomen en in onze werkplaats gereviseerd cq uitgebreid geïnspecteerd en daarna bij de opdrachtgever terug bezorgd.

De verschillende brandklasse

Branden worden opgedeeld in verschillende brandklassen. Er is onderscheid te maken in A, B, C, D en F branden. Voor alle toepassingen hebben we een passende brandblusser!

 • A Klasse;
  Dit zijn branden met vaste stoffen, die over het algemeen van organische aard zijn en waarbij de verbranding meestal gepaard gaat met de vorming van gloeiresten, o.a. hout, papier, textiel etc.
 • B Klasse;
  Dit zijn branden van ontvlambare vloeistoffen of vaste stoffen die vloeibaar kunnen worden, o.a. benzine, alcoholen, diverse oplosmiddelen, plantaardige oliën en vetten.
 • C Klasse;
  Zijn branden van gassen, hierbij kan men denken aan aardgas, propaan en Butaan.
 • D Klasse;
  Dit zijn branden van metalen, o.a. natrium, aluminium en titanium. Alle brandblussers dienen goedgekeurd te zijn door het ministerie van binnenlandse zaken en dienen te voldoen aan de Europese NEN-norm.
 • F Klasse;
  Dit zijn branden van vetten, hierbij kan men denken aan frituurbranden.

Sproeischuimblussers

Schuimblussers zijn vrijwel overal inzetbaar, zeer gebruiksvriendelijk en effectief. Bovendien is de nevenschade die ontstaat vrijwel nihil. De blusstof is BIOschuim en is zeer milieuvriendelijk! Schuimblussers zijn geschikt voor het blussen van de brandklassen A en B en zijn in 2 liter en 6 liter leverbaar.

Vetbrandblussers

Deze blussers bevatten een speciale blusstof die specifiek is bedoeld om een vetbranden zoals in een keuken te blussen. De vetbrandblusser is leverbaar in een 2 liter en een 6 liter uitvoering.

Sproeischuimblussers

Schuimblussers zijn vrijwel overal inzetbaar, zeer gebruiksvriendelijk en effectief. Bovendien is de nevenschade die ontstaat vrijwel nihil. De blusstof is BIOschuim en is zeer milieuvriendelijk! Schuimblussers zijn geschikt voor het blussen van de brandklassen A en B en zijn in 2 liter en 6 liter leverbaar.

Poederblussers

Poederblussers hebben een zeer hoge bluscapaciteit en kunnen universeel ingezet worden voor het blussen van de brandklassen A, B en C. Poederblussers zijn ruim inzetbaar.
De poederblussers zijn er in 1kg, 2kg, 6 kg, 12 kg en 50kg zijn universeel inzetbaar door de grote inhoud.

Koolzuursneeuwblussers

Koolzuursneeuwblussers, ook wel CO2-blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van branden in de brandklasse B. CO2 kan daarom worden toegepast bij hoogwaardig elektronische apparatuur waar niet geblust mag worden met op water gebaseerde blusstoffen zoals sproeischuim. Leverbaar in 2 en 5 kg.
Let op: koolzuursneeuwblusser mogen volgens het bouwbesluit 2012 alleen worden gebruikt als aanvullende brandbeveiliging.